Länkar

Radiomuseet i Göteborg

SSA ... Föreningen Sveriges Sändaramatörer

SSA distrikt 7

SOCWA ... Scandinavien Open CW Activity - CQ SAX

SMFF ... Swedish Flora Fauna Diplom & Aktivitetstävling

Web SDR sajter i världen ... Web SDR de SK4KO

pskreporter.info