Klubbfunktionärer

Ordförande: SM7LNP - Carl-Georg

Sekreterare: SM6OCS Hans

Kassör: SM7KSZ - Sune

 

Vice Ordförande: SM7UYX Arne

Vice Sekreterare: Vakant

Första styrelse suppleant: Vakant

Andra styrelse suppleant: SM/UYX - Arne

Ansvariga för klubbsignalen SK7MO för ett år: SM7LNP - Carl-Georg

Ansvarig för repeatern SK7MO/R under ett år: SM7LNP - Carl-Georg

Ansvarig för klubbens hemsida: SM7KSZ - Sune

Revisor för ett år: SM7NEA Lars och SM7LRJ-Rolf

Revisor suppleant för ett år: Vakant