Sändareamatörer från Ljungby besökte SK7AX
Klubbhuset i Axamo gästades den 31 maj av fem sändareamatörer från Ljungbyklubben SK7MO. Initiativet till besöket togs av SM7BUA, Mats som under många år varit bosatt i Ljungby men denna sommar har Bankeryd som sitt QTH.
Gruppen från Ljungby bestod av klubbordföranden SM7LNP, Carl- George, SM7KSZ Sune, SM7LQ Jan, SM7LRJ Rolf samt SM7UYX Arne. Gruppen emot av Jan-7NDX och Ingemar-7RIN som berättade om klubben, och framför allt flytten från Vissmålen fram till invigningen av det nya klubbhuset i Axamo. Jan och Ingemar visade också runt i lokalerna innan det bjöds på kaffe och mackor.
Gruppen från Ljungby imponerades av den satsning som medlemmarna i SK7AX gjort och gratulerade till det fina klubbhuset. Ljungbyklubben, som idag har tio medlemmar har inget eget klubbhus, men samlas ett par gånger under våren och hösten till klubbmöte hemma hos medlemmar. Att få tillfälle att personligen få möta andra radioamatörer som vid detta besök är betydelsefullt. Det kan betyda inspiration och nytändning för att jobba vidare i den lokala klubben.
Text: Mats SM7BUA
Foto: Sune SM7KSZ, Mats SM7BUA