Bilder från våren 2014 sista klubbmöte då vi anordade en fied day vid Bräkentorps sjön.

Mats SM7BUA drar upp trådantennen.

 

Mats provkör den Tyska kortvågsriggen.

 

Yngve och Carl-Georg försöker få fyr på grillkolen till kvällens korvgrillning.

 

Daniel lyssnar och väntar på att få sända.

 

Max tar över luren och micken.

 

Yngve SM7AEW blev lycklig vinnare av gamla CQ-tidningar.

 

Sune SM7KSZ provar också den Tyska riggen.