Mats occh Lars testar olika hemmabyggen, vid oktober mötet.