Filmklipp

Youtube-tips av SM5BSZ 20170103

Radiomuseét i Göteborg av Hans Gatu

Landet runt Standard radio museum i Torsby insänt av SM7DEW jan 2013